Na posljednjoj, četvrtoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je održana u ponedjeljak 22. studenoga, ispred Kluba HSS-a županijski vijećnik Marko Martinčević zatražio je što brže osnivanje Savjeta za socijalnu skrb naše Županije.

“Sukladnom novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji je trenutno u sustavu e-savjetovanja i koji će neminovno biti usvojen, sve jedinice područne samouprave stoga i naša Županija imaju zakonsko pravo osnovati Savjet za socijalnu skrb”, rekao je Martinčević te je pojasnio kako se člankom 250. novog Zakona točno određuje uloga Savjeta i njegov sastav.

“Pozivam sve županijske vijećnice i vijećnike da se aktivno uključimo u rad Savjeta i izradimo Socijalni plan kao strateški dokument u trajanju od tri godine. Unatoč tome što Zakon još uvijek nije izglasan u Saboru niti je objavljen Pravilnik kako izraditi Socijalni plan, ono što već sad možemo napraviti je analiza postojećeg stanja”, kazao je te dodao kako Županija na temelju odrađenog istraživanja i analizom prikupljenih materijala od svih institucija može na vrijeme biti spremna razraditi prijeko potrebni Socijalni plan.

Socijalni plan obuhvaća analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti.