Županijska organizacija HSS-a Krapinsko-zagorske županije je 3.veljače 2023. godine u Zlatar Bistrici organizirala javnu tribinu sa temom „Solarne elektrane za vlastitu proizvodnju/potrošnju električne energije“.

Tribina je organizirana u suradnji sa Stručnim vijećem HSS-a te u suorganizaciji sa Općinom Zlatar Bistrica. Sudionike tribine je pozdravio u ime Županijske organizacije HSS-a predsjednik Dražen Čvek. U ime Općine Zlatar Bistrica prisutnima se obratila načelnica Općine Vesna Mikulec.

Ravnateljica Ravnateljstva za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stručnog vijeća HSS-a Brigitte Berulec upoznala je nazočne građane o politikama i programskim odrednicama Stranke u području zaštite okoliša.

Stručno predavanje o proizvodnji električne energije iz fotonaponskih elektrana održao je prof. dr. Ljubomir Majdandžić sa Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku koji na krovu svoje kuće ima ugrađenu elektranu već 20 godina. Na konkretnim primjerima objašnjena je procedura, trošak investicije, rok povrata utrošenih sredstava te koju je dokumentaciju potrebno ishoditi  kada se fizička osoba (građani) odluči investirati u fotonaponsku elektranu na krovu svoje obiteljske kuće.

Također, prezentirani su konkretni iznosi financijskih ušteda za domaćinstva koja instaliraju elektranu na svoje objekte.

Kao jedan od problema  trenutnog sustava fotonaposnih elektrana na privatnim kućama istaknuta je cijena viška isporučene električne energije u sustav HEP-a, koja je znatno niža od cijene preuzete električne energije od HEP-a.

U rad tribine uključili su se aktivno i prisutni svojim pitanjima te prijedlozima kako ovakve investicije učiniti još prihvatljivijima što većem broju građana.