SABORSKI ZASTUPNICI

U 10. sazivu Hrvatskog sabora HSS ima dva saborska zastupnika, a predsjednik Kluba je predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Nezavisni zastupnici/e i/ili članovi/ce drugih stranaka mogu biti članovi/ce Kluba zastupnika HSS-a ako tako odluči Predsjedništvo stranke. Klub HSS-a i RF-a: t: +385 1 6303 722 e: klubhss-rf@sabor.hr

Kreso Beljak bio

KREŠO BELJAK, predsjednik Kluba zastupnika HSS-a i RF-a

  BIOGRAFIJA

Željko Lenart bio

ŽELJKO LENART

Rođen je 21. travnja 1968. u Kutini. Završio je Agronomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer agronomije). Godine 2016. na listi Narodne koalicije izabran je za saborskog zastupnika iz VI. izborne jedinice, a u svibnju 2019. godine za glavnog tajnika HSS-a. U srpnju 2020. godine na parlamentarnim izborima ponovno je izabran za saborskog zastupnika iz VI. izborne jedinice na listi Restart koalicije.