hss zene

HRVATSKO SRCE

Prve organizacije žena HSS-a osnovane su 1927. godine, a zadruga „Hrvatsko srce“ osnovana je u proljeće 1936. godine. Za prvu predsjednicu izabrana je Marija Radić.
Tijekom povijesti „Hrvatsko srce“ imalo je veliku ulogu u emancipaciji žena, u unapređenju njihova kulturnog i socijalnog života, kao i u buđenju svijesti o ravnopravnosti s muškarcima i borbi za pravo glasa žena.

Crtice iz povijesti - Stjepan Radić snažno je promovirao važnost uloge žena, pa je tako prva hrvatska političarka Mara Matočec bila upravo iz redova HSS-a. Radić je tražio i da njegove govore s političkih skupština i saborskih zasjedanja u novinama prenosi žena, Marija Jurić Zagorka, prva hrvatska profesionalna novinarka.
Zanimljivo je da je Marija Jurić Zagorka Hrvatskom saboru 1917. uputila zahtjev za pravom glasa žena, upravo uz podršku Stjepana Radića i Hrvatske pučke seljačke stranke. Suvremena politika „Hrvatskog srca“ temelji se na borbi za ravnopravnost spolova i ženska prava, na uključivanju žena u politiku, zaštiti ženskog zdravlja, materinstva, doma i obitelji te borbi protiv nasilja nad ženama, kao i borbi za ostvarivanje boljih radnih prava žena.

BRIGITTE BERULEC, predsjednica