HSS nikada sebe nije razumijevao kao nacionalnu političku i kulturnu misao iz razlike u odnosu na druge političke snage, pa čak ni u doba kada je politički djelovao u borbi s politikama i organizacijama koje su nacionalni okvir dovodile u pitanje.

Sva ograničenja svođenja političkih organizacija na to da budu nacionalne, „hrvatske“, bez obzira na politički karakter svoje misije, dobro se historijski razumije iz težnje koju se u Hrvatskoj desetljećima znalo čuti: neka bude i staljinistička, samo neka je Hrvatska.

Inzistirajući na „ustavnosti“, dakle na društvenom ugovoru, pa i kao dogovoru, ravnoteži, HSS je Republiku suprotstavio Državi. Državi koja bi smjela biti i staljinistička, totalitarna, samo ako je „naša“.

Ne, Hrvatska je „naša“ samo ako je slobodna i pravična. Utoliko, sve stranke u Hrvatskoj nisu nacionalne, a posebno to nisu ako svoju „nacionalnost“ definiraju kao razliku iz nazivnika, retoričku. Nacionalne su one politike koje svaki oblik ograničavanja slobodnog rasta čovjeka i društva poriču, politike koje Drugoga i drukčije ne postavljaju kao način prepoznavanja sebe. Zajednica, njezin jezik i sjećanje, povezanost i uspjeh, koja bi bila svjesna sebe tek prema razlici od drugih i drugačijih, ne bi bila doista svoja.

dr. sc. Vlaho Bogišić, leksikograf