Na današnjoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu, između ostalog, raspravljalo se o Interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima koju je inicirao Klub HSS-a i Demokrata, a svojim potpisom podržalo 20 oporbenih zastupnika.

Na sjednici Odbora za poljoprivredu većina je, nažalost, odbila Interpelaciju, odnosno zaključke navedene u njoj. Klub HSS-a i Demokrata traži od predsjednika Sabora da Interpelaciju stavi idući tjedan na sjednicu Sabora na raspravu.

Podsjetimo, u Interpelaciji se traži od Vlade da izvijesti Sabor što je učinila o dosadašnjoj provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i zemljišne politike.

Također, u Interpelaciji se traži od Ministarstva poljoprivrede da ubrza proceduru davanja suglasnosti na programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje su im dostavile jedinice lokalne samouprave.

U Interpelaciji se traži da Vlada RH zaduži Ministarstvo poljoprivrede da sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu žurno raspiše natječaje za zakup i koncesiju kako bi se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućilo okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i konkurentnija proizvodnja hrane.

”Vlada Republike Hrvatske dužna je u roku od tri mjeseca podnijeti Europskoj komisiji zahtjev za produženjem moratorija na prodaju poljoprivredne zemlje strancima na dodatne tri godine i o tome izvijestiti Hrvatski sabor. ” – zadnji je zaključak koji se predlaže u interpelaciji.