Vlaović: Ako želimo čist okoliš onda se moramo mijenjati i mi sami

Govoreći o onečišćenju okoliša, zastupnik Davor Vlaović je rekao kako se svakodnevno susrećemo s problemima zaštite prirode, zbrinjavanja otpada i čovjekovog utjecaja na okoliš. Naveo je i neke primjere odlagališta i oneščišćenja oko koji se ne poduzimaju adekvatne mjere.

Ništa se ne poduzima oko odlagališta otpada Piškornica

“Jedan od takvih primjera je odlagalište otpada Piškornica u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tamo je načelnik Mario Švegović tražio stručnu analizu što i koliko se tamo odlaže te kako to utječe na okolinu. Naišao je na otpor Županije, osnivača i uprave Piškornice, a onda je u dogovoru s Državnom geodetskom upravom napravljena snimka stanja. Podaci se ne daju u javnost, ne daju ih ni načelniku i pitanje je zašto se to skriva”, upozorio je zastupnik HSS-a. “Prošle godine je načelnik Švegović napravio analizu voda sa ovlaštenim institucijama u lokalnim vodotocima te je utvrđena povećana koncentracija teških metala. Ništa se nije poduzelo da se zaustavi daljnje onečišćenje i nitko za to nije odgovarao!”

U Općini Davor odlagalište u blizini vodocrpilišta

Vlaović je iznio i primjer iz Brodsko-posavske županije u Općini Davor. “Odlagalište je bilo privremeno samo dok se ne izgradi centar za gospodarenje otpadom. Imao je dozvolu za 115 tisuća tona, ta količina je prekoračena i zatražena je dozvola za proširenje kapaciteta. Svega 3 kilometra od toga je vodocrpilište koje pitkom vodom opskrbljuje stanovništvo od Nove Kapele do Okučana. Aktualna vlast ništa ne reagira unatoč stalnim protestima stanovništva!”

Građani Slavonskog Broda i dalje udišu onečišćen zrak

Vlaović je istaknuo kako u Slavonskom Brodu stanovnici i dalje udišu onečišćeni zrak koji dolazi iz rafinerije u Bosanskom Brodu. “Obećano je da će taj problem biti riješen, ali ništa se nije dogodilo. Ovako ne možemo razvijati zelene politike. Ako želimo čist okoliš onda se moramo mijenjati i mi sami!”, zaključio je.

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti