Prema Statutu HSS-a, Statutarno povjerenstvo je stranačko tijelo koje vjerodostojno i jedinstveno tumači Statut HSS-a te prati njegovu primjenu i odlučuje prema prijavama za kršenje Statuta,
a sukladno Pravilniku o radu Statutarnog povjerenstva koji donosi Glavni odbor.
Dužno je davati obvezna tumačenja Statuta i drugih općih akata stranke na zahtjev središnjih tijela stranke.
Tumačenja i odluke Statutarnog povjerenstva su konačne i izvršne te obvezne za sve oblike djelovanja stranke.

 • ČLANOVI STATUTARNOG POVJERENSTVA

  1. Žarko Adamek
  2. Vjekoslav Čordašev
  3. Ilija Prodanović
  4. Dragutin Vagner
  5. Krunoslav Znika