Prema Statutu HSS-a, Nadzorni odbor je stranačko tijelo koje prati i nadzire provođenje Statuta i odluka središnjih tijela stranke,
njihovo financijsko-materijalno poslovanje, pregledava završni račun i podnosi izvješća središnjim tijelima stranke u skladu s Pravilnikom o radu Nadzornog odbora koji donosi Glavni odbor.

  • ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

    1. Marijan Maroja
    2. Zlatko Makar
    3. Siniša Kesić
    4. Miljenko Beljak