Lenart: Predloženi zakon o gospodarenju otpadom je podržavanje različitih grupacija čiji je interes i dalje masno zarađivati na otpadu

“Ovaj prijedlog zakona ima samo jedan cilj. Cilj je da sitnim modifikacijama nastoji što duže zadržati postojeći kriminalni sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Zakon se predlaže, a nije napravljena analiza ostvarenja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom usvojena još 2005. godine i njena usklađenost s novim Direktivama o otpadu”, istaknuo je Željko Lenart (HSS) u raspravi o zakonu o gospodarenju otpadom.

Zabrana jednokratnih plastičnih vrećica će dovesti do 800 otkaza, a ne do smanjenja zagađenja

Rekao je i kako se smanjenje plastičnog zagađenja ne može riješiti zabranama nego reciklažom.

Do smanjenja plastičnog zagađenja neće dovesti zakonska zabrana stavljanja na tržište jednokratnih plastičnih vrećica. Bilo bi bolje da se propiše obvezna količina recikliranog sadržaja u njima. Zabrana plastičnih vrećica samo će dovesti do ukidanja 800 radnih mjesta. I to u tvrtkama koje su dobrim dijelom svoje proizvodne kapacitete financirale iz EU fondova”, upozorio je zastupnik HSS-a.

Ukazao je kako u prijedlogu zakona nema prijedloga ni smjernica za oporabu otpada. Ona zapravo jedini ključ rješenja postojećeg zagađenja. Pojasnio je kako je oporaba otpada  svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

Centri za gospodarenje otpadom imaju problem kamo sa sirovinom nastalom od obrade otpada

“Do sada su završena dva Centra a u programskom razdoblju 2014.-2022., vjerojatno će biti završen još jedan od 13 predviđenih. Svi se suočavaju s istim problemom – kuda sa sirovinom nastalom obradom otpada? Ministar je u više navrata izjavljivao da će svi centri biti završeni do 2022. I to je jedno od obećanja ove Vlade za koje se radujem da neće biti ispunjeno”, kazao je Lenart.

Još jedan prijedlog zakona koji podržava različite grupacije kojima je jedini interes da na otpadu i dalje masno zarađuju

“Intencija prijedloga Zakona jest da i dalje omogući netransparentno upravljanje sustavom gospodarenja posebnim kategorijama otpada i dodjelu poslova na netržišnim principima tvrtkama koje su u „milosti“ ministra i stranke na vlasti. Odredbama zakona u sustavu gospodarenja otpadom favorizira se Fond za zaštitu okoliša. Onemogućava se ravnopravna tržišna utakmica u poslovima gospodarenja otpadom. Ovo je još jedan prijedlog zakona koji se donosi radi daljnjeg podržavanja različitih grupacija kojima je jedini interes da na otpadu i dalje masno zarađuju. A otpad i problemi s otpadom samo nagomilavaju. Tako će biti dok ne uslijede kazne i penali zbog neispunjavanja onog što smo kao država potpisali u Pristupnom ugovoru i prihvaćanjem Direktiva o otpadu EU”, zaključio je Lenart.

Lenart je pozvao je ministra Ćorića da nenajavljeno posjeti deponij komunalnog otpada u Kutini. Tamo se vidi kako se loše gospodari otpadom i tamo određene grupacije ljudi truju i maltretiraju stanovnike Kutine, a nitko od nadležnih na to ne reagira.

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti