HSS Zagreb: Predsjedniče Uprave Holdinga, javi se i upoznaj građane s planovima za usluge koje skupo plaćaju

Zagrebački Holding je komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Zagreba, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima ima svoju upravu koja ima svoje zakonske ovlasti. Unatoč tome, Grad se opredijelio za političko upravljanje. Strateški važne odluke o Holdingu komunicira gradonačelnik Tomašević ili njemu bliski ljudi, pa se pitamo, donose li i oni odluke o Holdingu, iako za to nemaju ovlasti, te gdje je i što radi predsjednik Uprave Holdinga? Prema dosada viđenom, ponaša se kao čudnovati kljunaš za kojeg znamo da postoji, ali ga nigdje nema.

Činjenica je da su se i dosadašnje uprave vodile isključivo temeljem političkih odluka svoga vlasnika. Pa je zbog takvog načina upravljanja, gubitak u 2020. godini iznosio 230.366.262 kuna. Ako se poslovanja Holdinga usporede sa sličnim komunalnim poduzećima u primjerice Sloveniji i Austriji, lako možemo zaključiti da Holding posluje izrazito neučinkovito, a zbog toga ispaštaju stanovnici grada Zagreba koji skupo plaćaju nekvalitetne usluge.

U Holdingu je potrebno hitno provesti poslovno restrukturiranje u cilju podizanja učinkovitosti i kvalitete usluga te njegova ospobljavanja za novi ciklus ulaganja u komunalnu infrastrukturu koji je neizbježan.

Proces preustroja mora imati svoju stratešku i razvojnu komponentu te otvoriti perspektivu poslovnog rasta i razvoja kakav su ostvarila slična gradska komunalna poduzeća u Sloveniji i Austriji.

Stroga Stručno vijeće HSS-a Zagreb predlaže sljedeće u strateškom pogledu:

 • Fokusirati se na pružanje komunalnih usluga te unaprijediti njihovu učinkovitost i kvalitetu
  • Proširiti temeljne djelatnosti na one komunalne usluge koje danas ne pruža, a koje pružaju slični gradski holdinzi u Austriji (usluge digitalne infrastrukture, ko-generacijska proizvodnja energije, reciklaža otpada i sl.)
  • Za netemeljne djelatnosti pronaći partnere u privatnom sektoru
  • Prodati viškove imovine u cilju smanjivanja ukupnog duga
  • Pokrenuti novi ciklus ulaganja u komunalnu infrastrukturu i proširenje temeljnih poslovnih djelatnosti.
 • Na operativnoj razini je u kratkom roku nužno provesti slijedeće:
  • Pokrenuti sveobuhvatnu reorganizaciju i optimizaciju broja radnih mjesta
  • Integrirati glavne poslovne procese na razini holdinga
  • Uvesti novu procesnu organizaciju
  • Pokrenuti sveobuhvatnu digitalizaciju poslovanja.

Darko Vuletić, predsjednik HSS-a Zagreb

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti