Warning: Undefined variable $post_id in /home/hss/public_html/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 4

HSS podržava brže i kvalitetnije donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Državno poljoprivredno zemljište je aktualna tema posljednjih tridesetak godina. Nikad nije u potpunosti jasno tko ima prednost pri kupnji ili dugogodišnjem zakupu. Jesu li u prednosti ratari, stočari ili domicilno stanovništvo. Sudeći po inicijativi saborskog zastupnika Tomislava Žagara upućenoj predsjedniku Hrvatskog sabora i raspravljenoj na Odboru za poljoprivredu, problemi po poljoprivrednom zemljištu se nastavljaju.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu člankom 29. propisuje način na koji jedinice lokalne samouprave donose programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.

“Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva.”

Jedinice lokalne samouprave programe daju na javni uvid u trajanju 15 dana. Nakon toga odlučuju o prigovorima te program dostavljaju županiji na davanje prethodne suglasnosti i Ministarstvu na davanje suglasnosti. Nije jasno definirano u kojem trenutku se donosi navedena odluka.

Saborski zastupnik Žagar predložio je promjenu navedenih odredbi tako da budu jasne i nedvosmislene. Tako se teret odlučivanja ne bi slamao na leđima općinskih načelnika i gradonačelnika jer svi oni koji, nakon zatvaranja natječaja za zakup ili prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, budu nezadovoljni imat će valjan razlog za tužbe i dobivanje sporova. Zakon je nedorečen i daje mogućnost proizvoljnog tumačenja.

Članovi vladajuće koalicije su se složili s primjedbama, ali ostali pri stajalištu kako Zakon nije potrebno mijenjati.

HSS podržava inicijativu zastupnika Žagara o izmjeni Zakona koja će omogućiti brže i kvalitetnije donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i neće ostaviti mogućnost produžavanja rokova koji bi omogućili brži pristup hrvatskom poljoprivrednom zemljištu strancima.

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti