Warning: Undefined variable $post_id in /home/hss/public_html/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 4

HSS-ove asocijacije zajedno o budućim aktivnostima

U Središnjici HSS-a održana je zajednička sjednica Odbora asocijacija HSS-a na kojem su HSS-ove asocijacije (Organizacija žena “Hrvatsko srce”, Organizacija mladih HSS-a, Klub seniora HSS-a, Sveucilišna organizacija HSS-a, Organizacija branitelja “Hrvatski sokol”) zajedno napravile plan sljedećih aktivnosti i analizirale dosadašnje.

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti