Glavni odbor je najviše tijelo Stranke između dva zasjedanja Glavne skupštine. Ima neograničen i promjenjiv broj članova, a čine ga:

• članovi Proširenog predsjedništva;
• tehnički, financijski, međunarodni i organizacijski tajnik te glasnogovornik stranke;
• voditelj Ureda predsjednika;
• dvadeset predsjednika županijskih organizacija i predsjednik Gradske organizacije Grada Zagreba;
• predsjednici županijskih skupština;
• zamjenici župana;
• gradonačelnici i načelnici općina;
• zamjenski članovi, ako je predsjednik županijske organizacije (ŽO) ujedno i član Proširenog predsjedništva, predsjednik županijske skupštine, zamjenik župana,
gradonačelnik ili načelnik općine (u pravilu su to zamjenici predsjednika ŽO, zatim potpredsjednici ŽO).

Može svojom odlukom, a na prijedlog Predsjedništva stranke, u svoj sastav kooptirati i čelnike stranke koji su na izborima za načelnike općina, gradonačelnike i župane izgubili, osvojivši pri tome najmanje 40 % glasova.
Sjednicama Glavnog odbora mogu nazočiti (ali ne čine kvorum) te raspravljati, ali ne i glasati i stručni državni dužnosnici (državni tajnici, pomoćnici ministara, članovi nadzornih odbora, upravnih vijeća itd.).