Warning: Undefined variable $post_id in /home/hss/public_html/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 4

Glavni odbor imenovao tajnike stranke te voditelja Stručnog vijeća

U petak, 25. rujna održana je konstituirajuća sjednica Glavnog odbora HSS-a na kojoj je većinom glasova donesen Poslovnik o radu Glavnog odbora te su imenovani članovi Glavnog odbora u skladu s čl. 51. Statuta HSS-a. Verificiran je i zapisnik s 18. sjednice Glavnog odbora.

Na mjesto glavnog tajnika imenovan je Željko Lenart, na mjesto tehničkog tajnika imenovan je Mario Vlahović, na mjesto financijske tajnice imenovana je Ivana Kadić, na mjesto organizacijskog tajnika imenovan je Marko Belošević, na mjesto međunarodnog tajnika imenovan je Petar Feletar, a na mjesto voditelja Stručnog vijeća imenovan je Ljubomir Majdandžić.

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti