Glavna skupština je najviše tijelo HSS-a. Ima neograničen i promjenjiv broj članova, a čine je:

• po funkciji svi članovi Glavnog odbora;
• predsjednici svih općinskih i gradskih organizacija te organizacija gradskih četvrti Grada Zagreba;
• zamjenski članovi ako je predsjednik općinske ili gradske organizacije član Glavne skupštine po drugoj osnovi;
• imenovani predstavnici općinskih organizacija sukladno rezultatima ostvarenima na prethodnim izborima za predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave i to po sljedećim pravilima:

a) Na svakih ukupno sto (100) osvojenih glasova za listu HSS-a u određenoj općini, općinska organizacija imenuje po jednog (1) predstavnika na Glavnoj skupštini.
Općinske organizacije čije su kandidacijske liste osvojile manje od sto (100) glasova nemaju svoje predstavnike na Glavnoj skupštini osim po drugoj osnovi.

b) Na svakih 10 % osvojenih glasova za listu HSS-a u određenoj općini, općinska organizacija imenuje po jednog (1) predstavnika na Glavnoj skupštini.
Općinske organizacije čije su kandidacijske liste osvojile manje od 10 % glasova nemaju svoje predstavnike na Glavnoj skupštini osim po drugoj osnovi.