COVID-19 epidemija dodatno otežava položaj seoskih žena

Od 1995. godine, 15. listopada obilježava se kao Svjetski dan seoskih žena, a ustanovljen na Četvrtoj UN-ovoj svjetskoj konferenciji žena u Pekingu.

Tako su se države obvezale na pružanje ravnopravnog pristupa i prava na potpuno sudjelovanje ruralnih žena u vlasti, osvješćivanje donositelja odluka o potencijalima i potrebama seoskih žena te mogućnostima za kreiranje razvojnih politika ruralnih područja. Stoga je Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena 2016. godine donio Opću preporuku br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima.

Kroz pojašnjavanje obveza država stranaka, Opća preporuka ističe kako su uloge ruralnih žena ključne u održavanju i unapređivanju ruralnih sredstava za život i jačanju ruralnih zajednica. No, ona upozorava i kako seoske žene kontinuirano snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednakosti u kućanstvu te nedostatka infrastrukture i usluga, uključujući i one koje se odnose na proizvodnju hrane i rad u području skrbi. Opća preporuka navodi i kako države stranke moraju osigurati nediskriminirajući zakonski okvir i osnaživati žene u ruralnim područjima u svakom pogledu.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana seoskih žena je hitna potreba za jačanjem položaja žena na selu uslijed pandemije COVID-19, budući da im je kvaliteta života dodatno otežana. U priopćenju UN-a se navodi da je situacija kritična kad su u pitanju pristup zdravstvenim uslugama, osnovnim lijekovima i cjepivima. Ističu i kako žene na selu pate zbog širenja dezinformacija, izolacije, ali i nedostatka pristupa tehnologijama koje bi im pomogle u poslu i osobnom životu.

S posebnom zahvalnoću za neizmjeran trud koji ulažu u očuvanje naših obitelji, sela te poljoprivrednu proizvodnju (svaka treća zaposlena žena radi u poljoprivredi), svim ženama koje žive i rade u ruralnim područjima, a među kojima je i velik broj članica HSS-a, želimo sretan njihov dan.

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti