Prema Statutu HSS-a, Časni sud je stranačko tijelo koje odlučuje po žalbama protiv odluka općinskih i županijskih organizacija, Glavnog odbora, Predsjedništva i Predsjednika stranke,
o izrečenim stegovnim mjerama kao i protiv odluka o suspenziji, u skladu s Pravilnikom o radu Časnog suda koji donosi Glavni odbor.
Časni sud vodi Postupak o odgovornosti člana i Postupak o odgovornosti organizacijskih oblika. Odluke Časnog suda su konačne i izvršne, osim za članove središnjih tijela stranke.

  • ČLANOVI ČASNOG SUDA

    1. Tomo Jandrečić
    2. Ivica Rogošić
    3. Zlatko Šoštarić
    4. Vilim Varović