Prema Statutu HSS-a, Časni sud je stranačko tijelo koje odlučuje po žalbama protiv odluka općinskih i županijskih organizacija, Glavnog odbora, Predsjedništva i Predsjednika stranke,
o izrečenim stegovnim mjerama kao i protiv odluka o suspenziji, u skladu s Pravilnikom o radu Časnog suda koji donosi Glavni odbor.
Časni sud vodi Postupak o odgovornosti člana i Postupak o odgovornosti organizacijskih oblika. Odluke Časnog suda su konačne i izvršne, osim za članove središnjih tijela stranke.

 • ČLANOVI ČASNOG SUDA

  1. Tomo Jandrečić
  2. Anita Sinjeri Ibrišević
  3. Ivica Rogošić
  4. Zlatko Šoštarić
  5. Vilim Varović