Warning: Undefined variable $post_id in /home/hss/public_html/wp-content/plugins/facebook-thumb-fixer/output-logic.php on line 4

Bruno Šagi: Za koga postoje sveučilišta?

Bruno Šagi, predsjednik Sveučilišne organizacije Hrvatske seljačke stranke, komentirao je Nacrt Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti:

“O Zakonu o znanosti i visokome obrazovanju prvi smo puta kao Sveučilišna organizacija HSS-a (SOHSS) izrazili stav priopćenjem u studenome 2021. Ovih dana postaje potpuno jasno da smo bili u pravu. Žao mi je da je tako jer to znači moguće određene probleme za akademsku zajednicu u budućnosti upravo zbog situacije na koju smo tada upozoravali. No, nekoliko je činjenica potrebno istaknuti kako bi se javnost upoznala s onime što se događa.

Nacrt novoga Zakona problematičan je iz više razloga, a prvenstveno je problematičan zato što otvara jasan prostor politici da direktno utječe na sveučilišta te ruši postojeću autonomiju sveučilišta, između ostalog, preko tzv. Sveučilišnog vijeća u kojem bi se osim članova imenovanih od strane senata sveučilišta nalazili i članovi koje je imenovala politika te bi oni uvelike mogli utjecati na funkcioniranje samih sveučilišta.

Ideja ovog Zakona, studente bi direktno oštetila na više načina, a neki od njih su marginaliziranje studentskih predstavnika u tijelima sveučilišta i fakulteta na način da prema novom Zakonu ne bi mogli, npr. glasati za poziciju dekana te se npr. ograničava studentski rad tako da studenti (u redovitom statusu) ne bi mogli obavljati samostalnu djelatnost obrta, iz prava studenata izbačeni su pravo na konzultacije, rad u studentskim udrugama, pravo na psihološku i zdravstvenu pomoć u studentskim poliklinikama, itd.

Autorima Zakona kao SOHSS postavljamo sljedeće pitanje: “Za koga prvenstveno postoje sveučilišta ako ne za studente?”

Drago mi je da su od strane studentske politike na ovaj Nacrt Zakona potpuno opravdano reagirali Hrvatski studentski zbor, Europska studentska unija te Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Također, koristim priliku da još jednom apeliram na nadležne institucije da poboljšaju standard života u studentskim domovima novom opremom, da povećaju sigurnost u studentskim domovima zbog različitih incidenata koje pamtimo tijekom posljednjih par godina te da povećaju dostupnost liječnika i lako dostupnu besplatnu psihološku pomoć svim studentima na sveučilištima koji bi takvu pomoć željeli dobiti.

Ovim putem, pozivam Ministarstvo znanosti i obrazovanja da za dobrobit akademske zajednice ne forsira ovakvu ideju Zakona koji komentiramo. Kao SOHSS ponavljamo svoj stav da želimo politiku čistih računa u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja bez političkih zadiranja u autonomiju sveučilišta.”

© 2019. Hrvatska seljačka stranka. Sva prava pridržana. Pravila privatnosti