U Središnjici HSS-a održana je zajednička sjednica Odbora asocijacija HSS-a na kojem su HSS-ove asocijacije (Organizacija žena “Hrvatsko srce”, Organizacija mladih HSS-a, Klub seniora HSS-a, Sveucilišna organizacija HSS-a, Organizacija branitelja “Hrvatski sokol”) zajedno napravile plan sljedećih aktivnosti i analizirale dosadašnje.