Povodom Međunarodnog dana mladih Sveučilišna organizacija HSS-a i Organizacija mladih HSS-a sudjelovale su zajedno sa Forumom mladih SDP-a, Možemo – političkom platformom, IDS-om i Domovinskim pokretom na sastanku političkih pomladaka parlamentarnih stranaka na temu „Stanje sektora mladih u Republici Hrvatskoj“, a sudjelovao je i najveći savez organizacija mladih Mreža mladih Hrvatske – Croatian Youth Network.

Iako smo ideološki različite političke stranke, kao mladi ljudi stojimo zajedno u pitanju položaja mladih. Važno je spomenuti da Vlada Republike Hrvatske godinama nije donijela Nacionalni program za mlade (NPM). Želimo kvalitetan Nacionalni program za mlade (NPM) te ćemo zagovarati njegovo donošenje! Mlade u Hrvatskoj muče mnogi problemi kao što su: stanovanje, loše plaćeni poslovi, problemi u obrazovanju, itd. Čestitam Međunarodni dan mladih svim mladim osobama!“, rekao nam je Bruno Šagi, predsjednik Sveučilišne organizacije HSS-a.

Predsjednik SO HSS-a Bruno Šagi