Ministarstvo znanosti i obrazovanja na čelu s Radovanom Fuchsom najavilo je revolucionarnu reformu sustava znanosti i visokoga obrazovanja u Hrvatskoj tobožnjom izmjenom zakonskih osnova, točnije, donošenjem novoga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju.

Valja podsjetiti da ovo nije prva Fuchsova inicijativa za pompoznom reformom sustava znanosti i visokoga obrazovanja, a osobito sustava javnih sveučilišta. Naime, tijekom svoga prvoga mandata, od 2009. do 2012. ministar je bezuspješno pokušao nametnuti paket od tri izrazito loše pisana zakona, Zakona o znanosti, Zakona o visokome obrazovanju i Zakona o sveučilištu, gdje je potonji trebao uvesti potpunu etatizaciju sveučilišta i grubo kršenje Ustavom zajamčene sveučilišne autonomije. Time je apolitični bastion hrvatske pameti, koji je Ustavom osiguran od uplitanja politike, trebao zakonski biti srušen i etatiziran. Zamišljeno je tobožnje Sveučilišno vijeće kao vrhovno tijelo sustava rada na sveučilištu s očitom političkom notom, dok bi senatorima i dekanima bile znatno smanjene ovlasti. Sve je ovo trebalo biti ostvareno pod mantrom transparentnosti, dok je praktično naličje sasvim drugačije. Naravno, takav potez ministra Fuchsa izazvao je žestoku reakciju tadašnje sveučilišne zajednice, osobito Zagrebačkoga sveučilišta, i njegova je etatizacijska reforma time pala u vodu.

No, premijer Plenković je uskrsnuo staroga HDZ-ova ministra, čovjeka koji je u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja od početka svoje akademske i političke karijere. Time ne želimo reći, a niti možemo, da je Fuchs nestručan u svome poslu s obzirom na visoke dužnosti u ministarstvu znanosti. To osobito ne možemo reći kada znamo da je prije desetak godina i sâm pokušao uvući politiku u sustav sveučilišta, čime bi bio zabijen posljednji čavao u lijes neovisnosti od politike u sveučilišnoj zajednici. Politika i sveučilište ne idu zajedno. Nikada!

Što se događa danas? Ministar Fuchs vrlo lukavo, u vrijeme globalne pandemije koronavirusa, suludih političkih poteza tobožnjega stručnoga korona stožera, pokušava ispod tepiha progurati sasvim novi zakon o znanosti koji bi, navodno, trebao osuvremeniti zastarjelo i objelodaniti već znanu forumu iz ondašnjih Fuchsovih zakona o tzv. programskim ugovorima za sveučilišta. Tko sastavlja taj zakon, tko čini povjerenstvo za njegovu izradu, mi dan danas ne znamo. Za 24 provedena i 14 namjeravanih savjetovanja nije naveden sastav povjerenstva ili radne skupine koja sastavlja pojedini akt. To ukazuje da je rad Ministarstva u 97,4% slučajeva netransparentan. Mi dan danas ne znamo tko kroji novi zakon za gotovo milijun ljudi u ovoj zemlji, ako znamo da imamo gotovo 150 000 studenata, 18 000 nastavnika, 23 000 istraživača i 750 000 ljudskih potencijala u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja. U stvaranju novoga zakona postavljamo sljedeća pitanja:

Tko je pitao Sveučilište?

Tko je pitao Nacionalno vijeće za znanost?

Tko je pitao Rektorski zbor?

Tko je pitao Savjet za financiranje znanosti i visokoga obrazovanja?

Zašto Fuchsova garnitura sustavno zaobilazi Sveučilište?

Prema svemu sudeći, očit je cilj novoga zakona: dezintegracija i uništenje četiri najveća i kontinuiranim djelovanjem najstarija sveučilišta u Hrvatskoj: u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. O tomu izravno svjedoči Fuchsova rečenica izrečena u Dnevniku Nove TV 15. listopada 2021. koja glasi: „Možda bi trebalo malo drugačije organizirati Sveučilište.“

Očito uporno treba podsjetiti ministra na članak 68 Ustava, pa ćemo ga ponoviti: „Jamči se autonomija sveučilišta. Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa zakonom.“, ali i na susljedni članak 69: „Jamči se sloboda znanstvena, kulturnoga i umjetničkoga stvaralaštva. Država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti. Država štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote. Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva.“ Pametnome dosta.

Prije nekoliko dana ispod relevantnih medija vrlo brzo je prošla vijest o ostavci zamjenika glavne urednice hrvatskih sveučilišnih novina Universitas, mladoga sociologa i doktora znanosti Ivana Perkova, dugogodišnjega akademskoga novinara, koji se usudio progovoriti o opasnosti i suludosti novih Fuchsovih reformskih fleksibilizacija, da bi mu rektor Splitskoga sveučilišta prof. Dragan Ljutić cenzurirao više tekstova o nezakonitim zakonskim inicijativama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pitamo se, je li to autonomija sveučilišta? Je li moguće da je splitski rektor intervenirao za ministra Fuchsa? Gdje je tu temeljna etika novinstva i sloboda novinarskoga mišljenja?

Osim toga, Hrvatski sveučilišni sindikat već je ožujku ove godine tražio ostavku ministra Fuchsa zbog zataškavanja mogućih kriminalnih radnji, zbog političkog spletkarenja, diskriminacije i fabriciranja službenih dokumenata, a vezano za zataškavanje sumnji na kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti na Hrvatskom veterinarskom institutu kao i zbog uplitanja u postupak izbora dekana na Fakultetu hrvatskih studija fabriciranjem službenih dokumenata.

Mi iz HSS-a, i naše Sveučilišne organizacije HSS-a, pozivamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da u donošenje novoga zakona o znanosti i visokome obrazovanju ravnopravno uključi sve relevantne aktere, a osobito predstavnike sveučilišne zajednice koji su očito u ovomu procesu ignorirani, a na njih se u najvećoj kvantitativnoj mjeri taj zakon odnosi.

Želimo politiku čistih računa u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja bez političkih zadiranja u autonomiju sveučilišta!

Sveučilišna organizacija HSS-a