Na nedavno održanim sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora HSS-a usvojene su smjernice za izradu novog programa naše stranke. U skladu s tim, voditelj Stručnog vijeća HSS-a Teo Čolan uputio je svim članicama i članovima Glavnog odbora HSS-a te svim županijskim, gradskim i općinskim organizacijama dopis u kojem se navode područja na koja će HSS u sljedećem razdoblju usmjeriti djelovanje.

  • Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Stranka koja u svom nazivu ima pridjev „seljačka“ obvezna je aktivno politički djelovati na uklanjanju uzorka koji su doveli do depopulacije hrvatskog sela, pada poljoprivredne proizvodnje, tehnološke zaostalosti  i nekonkurentnosti domaće poljoprivrede.

  • Zaštita okoliša i prirode

Klimatske promjene, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, ugroženost zdravlja stanovništva od raznih zagađenja i dr. samo su dio problema za koje želimo tražiti i predlagati rješenja te poticati programe i projekte koji u sebi imaju ugrađene elemente zaštite prirode i okoliša, a sve u svrhu održivog razvoja domovine.

  • Demografija

Dosadašnje mjere kroz osnivanje ministarstva, davanje financijskih i drugih poticaja nisu rezultirali porastom prirodnog priraštaja. Politička i medijska šutnja nameće društvenu obvezu stranci da usmjeri svoje djelovanje i na ovo područje u svrhu opstanka i ostanka našeg naroda na ovim prostorima.

  • Obrazovanje i odgoj mladeži

Djeca su naša budućnost, a kvalitetno obrazovanje omogućava stjecanje primjenjivih znanja i vještina koje uz odgojne vrijednosti predstavljaju temelj društvenog razvoja naše domovine. Nastavnici su ključni dio obrazovnog procesa i njihov glas mora imati veću težinu u izradi i provedbi obrazovnih programa.

  • Financije i proračun

Financiranje svih društvenih djelatnosti i razvojnih programa mora imati izvorište u transparentnom i realnom proračunu koji ne smije pretjerano opteretiti građane i gospodarstvo niti zanemariti razvojne potencijale društva i lokalne sredine.

Stručno vijeće moli sve članice i članove HSS-a da se aktivno uključe u rad povjerenstava i svojim prijedlozima pomognu oblikovanju političkog okvira stranke u budućem srednjoročnom (trogodišnjem) razdoblju. Od iznimne je važnosti, ističu, da se usredotočimo na sadašnje izazove i buduće trendove, u svrhu poboljšanja utjecaja stranke na društvo.

Stručno vijeće je otvoreno i za ideje i mišljenja koja su izvan gore navedenih tematskih područja uz zamolbu da budu dostavljena do kraja rujna ove godine.