Lijepe vijesti za HSS i našu Sveučilišnu organizaciju. Predsjednik Sveučilišne organizacije HSS-a (SOHSS) Bruno Šagi, kao i članica te stranačke asocijacije Ivana Šatrak, aktivni su u sklopu organizacije Federation of Young European Greens (FYEG) koja je podmladak europske stranke zelenih, European Greens. Bruno i Ivana članovi su Democracy & Inclusion Working Group (hrv. Radna grupa za demokraciju i uključivost) u sklopu FYEG-a.

“Drago mi je da je FYEG otvoren za mlade ljude željne uključivosti i aktivnosti u zelenim politikama. Kao predsjednik Sveučilišne organizacije HSS-a, koja je jedna od najaktivnijih političkih organizacija za mlade u Hrvatskoj, smatram da je uključivost u politiku vrlo važna i kako pridonosi razvijanju mnogih znanja. S članicama FYEG-a imamo dobru komunikaciju te ćemo u tom ritmu nastaviti i dalje s obzirom na činjenicu da su SOHSS i FYEG ideološki slični. Zadovoljan sam atmosferom u Radnoj grupi za demokraciju i uključivost kroz koju ću kao njezin član djelovati u dvije podgrupe. Odabrao sam Digitalnu podgrupu te podgrupu koja će se baviti proučavanjem problema različitih prijetnji demokraciji. Učlanjenje Sveučilišne organizacije HSS-a u organizaciju mladih Europskih zelenih svakako je otvorena opcija u budućnosti i na tome radimo”, rekao je predsjednik Sveučilišne organizacije HSS-a Bruno Šagi nakon uključivanja u Radnu grupu za demokraciju i uključivost u sklopu FYEG-a.