Dražen Draganić, načelnik Općine Farkaševac u Zagrebačkoj županiji, koji više od dva desetljeća sa svojim timom uspješno vodi općinu, kandidat je HSS-a za daljnje transparentno upravljanje i ravnomjeran razvoj te općine. Izabran je i za člana Predsjedništva HSS-a na Glavnoj izbornoj skupštini u srpnju 2020. godine.

“Izuzev katastrofe koja trese cijeli svijet, mi imamo razloga biti ponosni na 2020. godinu. Izgradili smo novi dječji vrtić, izgradili reciklažno dvorište, uredili 10 od 11 društvenih domova, postavili novu ogradu oko mjesnog groblja, pokrenuli projekt WiFi4EU radi osiguranja pristupnih točaka na području cijele općine”, kaže Draganić o jednoj od najtežih godina svoga mandata.

Na predstojeće lokalne izbore ide sa sloganom “Iduće četiri godine su ključne”.