Na temelju članaka 39. stavka 1. Statuta HSS-a, Statutarno povjerenstvo na 3. sjednici održanoj 29. siječnja 2020. godine donosi

 

TUMAČENJE

članka 78. stavka 1. i članka 200. stavka 2.

Predsjedništva županijskih organizacija čine članovi navedeni u članku 78. stavku 1. Statuta HSS-a.
Članovi predsjedništva županijskih organizacija koji su izabrani po prijašnjem Statutu HSS-a nastavljaju mandat kao članovi odbora županijskih organizacija.

Obrazloženje

Statutarno povjerenstvo uočilo je da sve županijske organizacije ne primjenjuju navedene odredbe na jednak način.
Predsjedništvo županijske organizacije HSS-a je tijelo s manjim brojem članova koje se treba sastajati češće nego odbor županijske organizacije, a pojedine županijske organizacije nisu uskladile svoj rad s važećim Statutom HSS-a uslijed njegovog neujednačenog tumačenja.
Stoga je dano ovo tumačenje.

 

predsjednik Statutarnog povjerenstva HSS-a
Žarko Adamek