Prema Statutu HSS-a, Statutarno povjerenstvo je stranačko tijelo koje vjerodostojno i jedinstveno tumači Statut HSS-a te prati njegovu primjenu i odlučuje prema prijavama za kršenje Statuta,
a sukladno Pravilniku o radu Statutarnog povjerenstva koji donosi Glavni odbor.
Dužno je davati obvezna tumačenja Statuta i drugih općih akata stranke na zahtjev središnjih tijela stranke.
Tumačenja i odluke Statutarnog povjerenstva su konačne i izvršne te obvezne za sve oblike djelovanja stranke.

 • ČLANOVI STATUTARNOG POVJERENSTVA

  1. Žarko Adamek
  2. Stjepan Gašparović
  3. Predrag Livak
  4. Valent Poslon
  5. Slavek Repić

  ZAMJENICI ČLANOVA STATUTARNOG POVJERENSTVA

  1. Ivica Iljazović
  2. Dražen Pejaković
  3. Đorđe Stojanović
  4. Marinko Šinko