SABORSKI ZASTUPNICI

U 9. sazivu Hrvatskog sabora HSS ima 4 saborska zastupnika.
Nezavisni zastupnici/e u Hrvatskom saboru mogu biti članovi/ce Kluba zastupnika HSS-a ako tako odluči Predsjedništvo stranke.

Klub HSS-a:
t: +385 1 6303 722
e: klubhss@sabor.hr

Kreso Beljak bio

KREŠO BELJAK, predsjednik Kluba zastupnika HSS-a

 

BIOGRAFIJA

Ana Marija Petin bio

ANA-MARIJA PETIN, potpredsjednica Kluba zastupnika HSS-a

Rođena je 7. lipnja 1976. u Našicama. Završila je Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - diplomirana ekonomistica). Članica je HSS-a od 2001. godine.
Godine 2016. na listi Narodne koalicije izabrana je za saborsku zastupnicu iz IV. izborne jedinice. Godine 2017. postala je gradonačelnica Grada Orahovice.

Davor Vlaović bio

DAVOR VLAOVIĆ

Rođen je 31. srpnja 1963. u Drežniku. Završio je Agronomski fakultet u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede, sveučilišni specijalist društvenih znanosti).
Član HSS-a je od 1997. godine. Prvi put u Hrvatski sabor ušao je 2015. godine kao zamjena, a na prijevremenim parlamentarnim izborima 2016. godine na listi Narodne koalicije izabran je za saborskog zastupnika iz V. izborne jedinice.
Sudionik je Domovinskog rata te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata.

Željko Lenart bio

ŽELJKO LENART

Rođen je 21. travnja 1968. u Kutini. Završio je Agronomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer agronomije).
Godine 2016. na listi Narodne koalicije izabran je za saborskog zastupnika iz VI. izborne jedinice, a u svibnju 2019. godine za glavnog tajnika HSS-a.

vlaho orepić

VLAHO OREPIĆ

Rođen je 16. studenog 1968. godine u Čapljini (Bosna i Hercegovina), a djetinjstvo i mladost proveo je u Pločama.
Završio je studij nautike na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, Kineziološki fakultet u Zagrebu i Mornaričku vojnu akademiju u Splitu, Olimpijsku akademiju Hrvatskog olimpijskog odbora i Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“ – pomorski smjer (VSS - diplomirani inženjer pomorskog prometa, viši sportski trener fitnessa, inženjer strojarstva, trener karatea, 3 dan – zvanje crnog pojasa).
Za zastupnika u Hrvatskom saboru prvi put je izabran 2016. godine, a u veljači iste godine je potvrđen za ministra Unutarnjih poslova Republike Hrvatske te je na toj funkciji ostao do travnja 2017. godine. Član HSS-a je od travnja 2020. godine.
Sudionik je Domovinskog rata te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata i Spomenicom Domovinske zahvalnosti.