• ČLANICE I ČLANOVI PROŠIRENOG PREDSJEDNIŠTVA

  1. Krešo Beljak, predsjednik
  2. Davor Vlaović, zamjenik predsjednika
  3. Hrvoje Petrić, potpredsjednik
  4. Ana-Marija Petin, potpredsjednica
  5. Željko Lenart, glavni tajnik
  6. Vido Bogdanović, v.d. potpredsjednika
  7. Ivo Zrilić, v.d. potpredsjednika
  8. Teo Jeličić, član Predsjedništva
  9. Zdravko Kelić, član Predsjedništva
  10. Boro Bašljan, član Predsjedništva
  11. Mirko Horvat, član Predsjedništva
  12. Zvonimir Sabati, predsjednik Stručnog vijeća
  13. Branko Vukšić, politički tajnik
  14. Davor Bartolac, član Proširenog predsjedništva
  15. Darko Marković, član Proširenog predsjedništva
  16. Branimir Miler, član Proširenog predsjedništva
  17. Zlatko Fumić, član Proširenog predsjedništva
  18. Marijan Hohnjec, član Proširenog predsjedništva
  29. Mario Švegović, član Proširenog predsjedništva
  20. Mario Vlahović, član Proširenog predsjedništva
  21. Marija Kukić, predsjednica Organizacije mladih HSS-a
  22. Vlatko Smiljanić, predsjednik Sveučilišne organizacije
  23. Brigitte Berulec, predsjednica Organizacije žena “Hrvatsko srce”
  24. Hrvoje Frankić, predsjednik Organizacije branitelja “Hrvatski sokol”
  25. Marija Ledinski Anić, predsjednica Kluba seniora HSS-a