Prema Statutu HSS-a, Nadzorni odbor je stranačko tijelo koje prati i nadzire provođenje Statuta i odluka središnjih tijela stranke,
njihovo financijsko-materijalno poslovanje, pregledava završni račun i podnosi izvješća središnjim tijelima stranke u skladu s Pravilnikom o radu Nadzornog odbora koji donosi Glavni odbor.

 • ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  1. Marijan Maroja, predsjednik
  2. Zlatko Makar, tajnik
  3. Branko Grašo
  4. Zdravko Dijaković
  5. Zdravko Čorić