Prema Statutu HSS-a, Glavni odbor je najviše tijelo stranke između dva zasjedanja Glavne skupštine.
Glavni odbor utvrđuje tekuću politiku stranke. Utvrđuje prijedlog Statuta, Programa, Programske deklaracije i Izbornog programa stranke.

Donosi strateške i programske smjernice o pitanjima iz nadležnosti ministarstava Vlade RH i područne (regionalne) samouprave (županije) te iz nadležnosti zakonodavne vlasti RH.
Može donositi i akte kojima se na opći način uređuju određena pitanja o kojima ne odlučuje Glavna skupština.