Prema Statutu HSS-a, Časni sud je stranačko tijelo koje odlučuje po žalbama protiv odluka općinskih i županijskih organizacija, Glavnog odbora, Predsjedništva i Predsjednika stranke,
o izrečenim stegovnim mjerama kao i protiv odluka o suspenziji, u skladu s Pravilnikom o radu Časnog suda koji donosi Glavni odbor.
Časni sud vodi Postupak o odgovornosti člana i Postupak o odgovornosti organizacijskih oblika. Odluke Časnog suda su konačne i izvršne, osim za članove središnjih tijela stranke.

 • ČLANOVI ČASNOG SUDA

  1. Mario Bokulić
  2. Tomo Jandrečić
  3. Petar Petrušić
  4. Zlatko Šoštarić
  5. Zdravko Tuba

  ZAMJENICI ČLANOVA ČASNOG SUDA

  1. Ivan Čupić
  2. Kate Ivković
  3. Ivica Rogošić
  4. Josip Vrbanec